Nawawalang Sentido Kumon sa Pandemya: Ang Kwento ng Bakuna

Ang sentido kumon ay likas na talino ng tao na makita ang katotohanan sa kabila ng kurtina ng pagpapanggap at kasinungalingan. Hindi ito bulag na pagtanggap sa itinatakda ng gobyerno o sa sinasabi ng mga “edukado” at “eksperto.” Ito ay likas na kakayahang magsuri at kumilos nang malaya bunga ng sariling pagtatasa at kapasyahan. AngContinue reading “Nawawalang Sentido Kumon sa Pandemya: Ang Kwento ng Bakuna”

Covid-19: Militarism and Big Money Trampling Humanity

The Covid-19 pandemic is probably the most devastating disaster that has descended on humanity. Even the crude statistics of doubtful accuracy is petrifying: 133,181,257 cases and 2,889,631 deaths worldwide as of April 7, 2021 (1) and still counting after 1 year of seemingly uncontrolled spread and resurgence. That is without even counting the various direContinue reading “Covid-19: Militarism and Big Money Trampling Humanity”