Kalayaan?

Kalayaan ? Kalayaan bang maituturing, Kung mamayan ay hirapat sa pagkain laging salatgayong yaman ay likasat hitik sa bunga ang lupain Kung walang tahanang marangalat laging ipinagtatabuyangayong dito isinilangat ang Bayan ay maluwang Kung sa hanapbuhay ay salatat ang sahod, sa bulsa’y di makasayad.sa gamot man o sa ospitalhindi makaya ang magbayad Kung magsasaka ayContinue reading “Kalayaan?”

Ang Tatay sa Panahon ng Covid-19

Higit kailanman man ngayon ka kailanganngayong lumulukob ang imbing kadilimanbigwas na unos sa buong sambayananginagamit ang covid sa paghahari-harian. Talino’y gamitin at ‘yong pakasuriinang likod ng pandemya at tunay na usapinang katotohanan ay matiyagang tuklasinpagka’t maraming tanong ang dapat na sagutin. Bakit ang pananakot palaging labis-labis?Kung halos lahat naman ay di nagkakasakitkahit pa positibo angContinue reading “Ang Tatay sa Panahon ng Covid-19”

Huwag Kaming Sisihin sa Pagkalat ng Covid

Mabuti nga bang manatili sa bahayAng tulad kong dukhang walang hanapbuhayAng arawang kita na inaasahanNawala lang sukat sa lupit ng lockdown. Saan nga ba kukuha ng pagkain bawa’t arawKundi ako lalabas at gagawa ng paaraanAng sabi ng gobyerno may ayuda naman dawNguni’t di naman sapat kahit sa aming almusal. Huwag nyo kaming sisihin sa pagkalatContinue reading “Huwag Kaming Sisihin sa Pagkalat ng Covid”