Kalayaan?

Kalayaan ? Kalayaan bang maituturing, Kung mamayan ay hirapat sa pagkain laging salatgayong yaman ay likasat hitik sa bunga ang lupain Kung walang tahanang marangalat laging ipinagtatabuyangayong dito isinilangat ang Bayan ay maluwang Kung sa hanapbuhay ay salatat ang sahod, sa bulsa’y di makasayad.sa gamot man o sa ospitalhindi makaya ang magbayad Kung magsasaka ayContinue reading “Kalayaan?”

Huwag Kaming Sisihin sa Pagkalat ng Covid

Mabuti nga bang manatili sa bahayAng tulad kong dukhang walang hanapbuhayAng arawang kita na inaasahanNawala lang sukat sa lupit ng lockdown. Saan nga ba kukuha ng pagkain bawa’t arawKundi ako lalabas at gagawa ng paaraanAng sabi ng gobyerno may ayuda naman dawNguni’t di naman sapat kahit sa aming almusal. Huwag nyo kaming sisihin sa pagkalatContinue reading “Huwag Kaming Sisihin sa Pagkalat ng Covid”