Huwag Kaming Sisihin sa Pagkalat ng Covid

Mabuti nga bang manatili sa bahayAng tulad kong dukhang walang hanapbuhayAng arawang kita na inaasahanNawala lang sukat sa lupit ng lockdown. Saan nga ba kukuha ng pagkain bawa’t arawKundi ako lalabas at gagawa ng paaraanAng sabi ng gobyerno may ayuda naman dawNguni’t di naman sapat kahit sa aming almusal. Huwag nyo kaming sisihin sa pagkalatContinue reading “Huwag Kaming Sisihin sa Pagkalat ng Covid”