Nawawalang Sentido Kumon sa Pandemya: Ang Kwento ng Bakuna

Ang sentido kumon ay likas na talino ng tao na makita ang katotohanan sa kabila ng kurtina ng pagpapanggap at kasinungalingan. Hindi ito bulag na pagtanggap sa itinatakda ng gobyerno o sa sinasabi ng mga “edukado” at “eksperto.” Ito ay likas na kakayahang magsuri at kumilos nang malaya bunga ng sariling pagtatasa at kapasyahan. AngContinue reading “Nawawalang Sentido Kumon sa Pandemya: Ang Kwento ng Bakuna”

Loss of Common Sense in Covid-19: The Story of Ivermectin

It is not only sense of smell that is lost in Covid-19 but also common sense. This is quite evident in the story of ivermectin. Most seriously affected by the loss of common sense are those in the government’s power structure of the country’s Covid-19 pandemic response, public health officials and “experts,” and the mainstreamContinue reading “Loss of Common Sense in Covid-19: The Story of Ivermectin”

COVID-19 Vaccine: Concerns and Alternatives

Published on June 28, 2020 in Altermidya.net “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” -Albert Einstein There seems to be a strong presumption that the ultimate answer to the COVID-19 pandemic is a vaccine. People are made to believe that a magical vaccine is in the offingContinue reading “COVID-19 Vaccine: Concerns and Alternatives”

Paracetamol at iba pang sintetikong gamot sa lagnat, dapat iwasan

Published on March 21, 2020 in Altermidya.ne Ito ay bilang reaksyon sa pahayag ng World Health Organization na iwasan muna ang paggamit ng ibuprofen bilang panggamot sa mga sintomas ng COVID-19. Hindi lang ibuprofen ang dapat iwasan kundi lahat ng sintetikong gamot na katulad ng ibuprofen, kabilang na ang paracetamol o acetaminophen. Ito’y dahil angContinue reading “Paracetamol at iba pang sintetikong gamot sa lagnat, dapat iwasan”

Holistic approach, not Dengvaxia, needed to address dengue problem

Published on August 9, 2019 in Altermidya.net The Dengvaxia tragedy inflicted by corporate hijacking of the health care system go unabated and even threatens to expand. The increase in dengue incidence and deaths over the last several months have given Big Pharma and their cohorts another chance to push Dengvaxia vaccine on a much largerContinue reading “Holistic approach, not Dengvaxia, needed to address dengue problem”

The Dengvaxia Fiasco: Symptom of a Deeper Malady

Published on January 10, 2018 in Altermidya.net The Dengvaxia fiasco is just a symptom of a deeper malady of the US-modeled health care system which is driven by market forces rather than by people’s actual health needs. This illustrates starkly the danger of putting health in the hands of profit makers rather than putting healthContinue reading “The Dengvaxia Fiasco: Symptom of a Deeper Malady”