Dr. Dalmacion’s Rejoinder to the UP Manila statement Re: Safety of Covid-19 Vaccines

Godofreda V. Dalmacion MD, epidemiologist, Retired Professor, Dept. of Pharmacology, College of Medicine, University of the Philippines Manila (published with her permission) Apologies to my former colleagues at the Dept. of Pharmacology and Toxicology but in the interest of fairness and truth – I really have to react to your very bold statement that theContinue reading “Dr. Dalmacion’s Rejoinder to the UP Manila statement Re: Safety of Covid-19 Vaccines”

On the Safety of Covid-19 Vaccines: Dr. Quijano’s Rejoinder to the DOH and UP Manila Statements

The DOH and UP Manila statements castigate me and other health professionals for questioning the safety of the Covid-19 vaccines, accused of spreading false information and of being irresponsible. This was obviously a panicky reaction to the DZRH radio interview last Tuesday, August 10 wherein I was asked if I was vaccinated, to which IContinue reading “On the Safety of Covid-19 Vaccines: Dr. Quijano’s Rejoinder to the DOH and UP Manila Statements”

Why social movements should oppose mandatory vaccination (FAQ Part 3)

How likely are mandatory COVID-19 vaccinations in the future? What in your opinion is the strongest reason why social movements should oppose this? It is likely that there will be mandatory Covid-19 vaccinations in the near future. In fact, a “de facto” mandatory vaccination is already being enforced in many parts of the world whereContinue reading “Why social movements should oppose mandatory vaccination (FAQ Part 3)”

Lower safety standards and the truth about COVID-19 vaccine ‘efficacy’ (FAQ Part 2)

Explain how vaccines are held to lower safety standards than drugs. How did this happen? New drugs, including vaccines (vaccines are also drugs) are normally required to undergo several standard preclinical and clinical studies before being allowed for public use. Preclinical studies are done “in vitro” (ouside the living animal, e.g. in a petri dish)Continue reading “Lower safety standards and the truth about COVID-19 vaccine ‘efficacy’ (FAQ Part 2)”

Kalayaan?

Kalayaan ? Kalayaan bang maituturing, Kung mamayan ay hirapat sa pagkain laging salatgayong yaman ay likasat hitik sa bunga ang lupain Kung walang tahanang marangalat laging ipinagtatabuyangayong dito isinilangat ang Bayan ay maluwang Kung sa hanapbuhay ay salatat ang sahod, sa bulsa’y di makasayad.sa gamot man o sa ospitalhindi makaya ang magbayad Kung magsasaka ayContinue reading “Kalayaan?”

Should we take the vaccine against COVID-19?

Should we take the vaccine against COVID-19? No! Why? 1.The vaccine is HAZARDOUS. (1,2) 1.1. The vaccines being developed proceeded to clinical trials without completing the necessary pre-clinical and animal studies. 1.2. The danger that the vaccine might actually “enhance” the pathogenicity of the virus was ignored. 1.3. Initial clinical trial results for the COVIDContinue reading “Should we take the vaccine against COVID-19?”

Herd Immunity and Vaccines (FAQ Part 1)

If not through vaccines, how do we achieve herd immunity? The so-called “herd immunity” is an artificial construct that should not be set as a goal that need to be achieved. It has never been demonstrated nor proven as a scientific fact documented through a valid scientific methodology. What needs to be achieved is theContinue reading “Herd Immunity and Vaccines (FAQ Part 1)”

Ang Tatay sa Panahon ng Covid-19

Higit kailanman man ngayon ka kailanganngayong lumulukob ang imbing kadilimanbigwas na unos sa buong sambayananginagamit ang covid sa paghahari-harian. Talino’y gamitin at ‘yong pakasuriinang likod ng pandemya at tunay na usapinang katotohanan ay matiyagang tuklasinpagka’t maraming tanong ang dapat na sagutin. Bakit ang pananakot palaging labis-labis?Kung halos lahat naman ay di nagkakasakitkahit pa positibo angContinue reading “Ang Tatay sa Panahon ng Covid-19”

Huwag Kaming Sisihin sa Pagkalat ng Covid

Mabuti nga bang manatili sa bahayAng tulad kong dukhang walang hanapbuhayAng arawang kita na inaasahanNawala lang sukat sa lupit ng lockdown. Saan nga ba kukuha ng pagkain bawa’t arawKundi ako lalabas at gagawa ng paaraanAng sabi ng gobyerno may ayuda naman dawNguni’t di naman sapat kahit sa aming almusal. Huwag nyo kaming sisihin sa pagkalatContinue reading “Huwag Kaming Sisihin sa Pagkalat ng Covid”